Bảng giá

Bảng giá dịch vụ thiết kế website

Web DOANH NGHIỆP

Web BÁN HÀNG

Web LANDING PAGE

Web DOANH NGHIỆP kết hợp BÁN HÀNG

Phương án thiết kế
Phí lập trình & thiết kế (VND)

5.500.000

Liên hệ

8.500.000

Liên hệ

4.500.000

Liên hệ

11.500.000

Liên hệ

CMS/Quản trị

WebExpress Admin

Là hệ thống quản trị nội dung gồm tập hợp các công cụ quản trị trực quan cho phép bạn quản lý, thêm mới, chỉnh sửa, thay đổi nội dung của các trang tĩnh và trang động, chỉnh sửa tùy biến giao diện, thay đổi bố cục ở mức độ cơ bản, quản lý các file ảnh, media..., quản lý các đơn hàng, thư liên hệ comment, users...

Giao diện

Theo mô tả từ khách hàng, bản vẽ phác thảo (file psd, sketch, bản vẽ giấy)
Theo mô tả từ khách hàng, bản vẽ phác thảo (file psd, sketch, bản vẽ giấy)
Theo mô tả từ khách hàng, bản vẽ phác thảo (file psd, sketch, bản vẽ giấy)
Theo mô tả từ khách hàng, bản vẽ phác thảo (file psd, sketch, bản vẽ giấy)
Hỗ trợ chỉnh sửa giao diện (áp dụng cho hình thức thiết kế website theo mẫu có sẵn)

Đối với hình thức thiết kế website theo mẫu có sẵn, Cloudtek sẽ hỗ trợ chỉnh sửa nếu quý khách có yêu cầu thay đổi so với giao diện gốc đã chọn, trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi tone màu text (miễn phí)
 • Thay đổi màu nền hoặc hình nền background (miễn phí)
 • Thay đổi bố cục layout ở mức độ đơn giản (miễn phí)
 • Thay đổi bố cục giao diện ở mức độ phức tạp (có phí)
 • Bổ sung các thành phần giao diện ngoài mẫu giao diện gốc đã chọn (có phí)

Note: Các chi chi phí phát sinh (nếu có này) sẽ được gửi kèm trong bản báo giá sau khi hoàn tất quá trình tư vấn.

Responsive/Tương thích Tablet & mobile
Công cụ hỗ trợ tối ưu SEO
 • Công cụ tối ưu title
 • Công cụ tối ưu meta description
 • Công cụ tối ưu url
 • Công cụ tối ưu thuộc tính alt, heading tag (h1, h2, h3....)
 • Công cụ đo thang điểm SEO
 • Công cụ tối ưu title
 • Công cụ tối ưu meta description
 • Công cụ tối ưu url
 • Công cụ tối ưu thuộc tính alt, heading tag (h1, h2, h3....)
 • Công cụ đo thang điểm SEO
 • Công cụ tối ưu title
 • Công cụ tối ưu meta description
 • Công cụ tối ưu url
 • Công cụ tối ưu thuộc tính alt, heading tag (h1, h2, h3....)
 • Công cụ đo thang điểm SEO
 • Công cụ tối ưu title
 • Công cụ tối ưu meta description
 • Công cụ tối ưu url
 • Công cụ tối thuộc tính alt, heading tag (h1, h2, h3....)
 • Công cụ đo thang điểm SEO
Trang tĩnh (Static page)
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • Danh mục sản phẩm/dịch vụ
 • Danh mục dự án,
 • Danh mục bảng giá
 • Danh mục blog/tuyển dụng
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • Danh mục sản phẩm
 • Danh mục blog/tuyển dụng
 • Giỏ hàng & đặt hàng
 • Đăng nhập & thông tin tài khoản, lịch sử đặt hàng
 • Trang chủ
 • Liên hệ
 • Danh mục blog
 • Thư viện dự án - Portfolio
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • Danh mục sản phẩm
 • Danh mục sản phẩm/dịch vụ
 • Danh mục dự án
 • Danh mục bảng giá
 • Danh mục blog/tuyển dụng
 • Giỏ hàng & đặt hàng
 • Đăng nhập & thông tin tài khoản, lịch sử đặt hàng
Trang động (Dynamic page)
 • Chi tiết sản phẩm/dịch vụ
 • Chi tiết dự án
 • Chi tiết bảng giá
 • Chi tiết blog/tuyển dụng
 • Trang tùy chỉnh
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết blog/tuyển dụng
 • Trang tùy chỉnh
 • Chi tiết blog/tin tức
 • Chi tiết dự án - portfolio
 • Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết sản phẩm/dịch vụ
 • Chi tiết dự án
 • Chi tiết bảng giá
 • Chi tiết blog/tuyển dụng
 • Trang tùy chỉnh
Chức năng tương tác trên giao diện
 • Xem trang, tìm kiếm
 • Gửi thư liên hệ,
 • Comment (bình luận)
 • Chat (Messenger)
 • Xem trang, tìm kiếm
 • Đặt hàng
 • Tạo tài khoản, xem lịch sử đặt hàng
 • Gửi thư liên hệ
 • Comment (bình luận)
 • Chat (messenger)
 • Xem trang, tìm kiếm
 • Gửi thư liên hệ,
 • Comment (bình luận)
 • Chat (Messenger)
 • Xem trang, tìm kiếm
 • Đặt hàng
 • Tạo tài khoản, xem lịch sử đặt hàng
 • Gửi thư liên hệ
 • Comment (bình luận)
 • Chat (messenger)

Gửi thông báo khi có tương tác

 • Thông báo thư liên hệ
 • Thông báo comment
 • Thông báo đặt hàng
 • Thông báo thư liên hệ
 • Thông báo comment
 • Thông báo thư liên hệ
 • Thông báo comment

 

 • Thông báo đặt hàng
 • Thông báo thư liên hệ
 • Thông báo comment
Hỗ trợ HTTPS
Hỗ trợ đăng nội dung ban đầu Trang chủ, giới thiệu & liên hệ Trang chủ, giới thiệu & liên hệ Trang chủ, giới thiệu & liên hệ Trang chủ, giới thiệu & liên hệ
Bàn giao source code (Source thành phẩm)

Thời hạn bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật

2 năm 2 năm 2 năm 2 năm

Khuyến mãi - Quà tặng

Tặng key SSL khi đăng ký sử dụng dịch vụ hosting

Tặng gói hosting 1GB thời hạn 6 tháng hoặc giảm 20% phí hosting năm đầu tiên

Tặng key SSL khi đăng ký sử dụng dịch vụ hosting

Tặng gói hosting 1GB thời hạn 6 tháng hoặc giảm 20% phí hosting năm đầu tiên

Tặng key SSL khi đăng ký sử dụng dịch vụ hosting

Tặng gói hosting 1GB thời hạn 6 tháng hoặc giảm 20% phí hosting năm đầu tiên

Tặng key SSL khi đăng ký sử dụng dịch vụ hosting

Tặng gói hosting 1GB thời hạn 6 tháng hoặc giảm 20% phí hosting năm đầu tiên

Về vấn đề copyright (Thông tin quảng cáo của doanh nghiệp thiết kế web)

Cloudtek không đưa bất cứ thông tin quảng cáo nào của chúng tôi lên khu vực nội dung chính của website mà chúng tôi đã bàn giao cho quý khách (bao gồm cả header, footer...). Chỉ khi bạn truy cập vào 1 trang bị lỗi (500) hoặc không tồn tại (404), lúc đó thông tin copyright (về nền tảng web cùng công ty phát triển) mới xuất hiện, chứa các hướng dẫn để bạn trở lại trang trước đó.

Web DOANH NGHIỆP Web BÁN HÀNG Web LANDING PAGE Web DOANH NGHIỆP kết hợp BÁN HÀNG

5.500.000

Liên hệ

8.500.000

Liên hệ

4.500.000

Liên hệ

11.500.000

Liên hệ

Web doanh nghiệp
Web DOANH NGHIỆP
Phí lập trình & thiết kế (VND):

5.500.000

Liên hệ

Giao diện:
Theo mô tả từ khách hàng, bản vẽ phác thảo (file psd, sketch, bản vẽ giấy)

CMS/Quản trị: WebExpress Admin.
Tham khảo tính năng nổi bật

Hỗ trợ chỉnh sửa giao diện (áp dụng cho hình thức thiết kế website theo mẫu có sẵn)
 • Thay đổi tone màu text (miễn phí)
 • Thay đổi màu nền hoặc hình nền background (miễn phí)
 • Thay đổi bố cục layout ở mức độ đơn giản (miễn phí)
 • Thay đổi bố cục giao diện ở mức độ phức tạp (có phí)
 • Bổ sung các thành phần giao diện ngoài mẫu giao diện gốc đã chọn (có phí)

Note: Các chi chi phí phát sinh (nếu có này) sẽ được gửi kèm trong bản báo giá sau khi hoàn tất quá trình tư vấn.

Responsive/Tương thích Tablet & mobile:
Trang tĩnh (Static page): Trang chủ, Giới thiệu, Liên hệ, Danh mục sản phẩm/dịch vụ, Danh mục dự án, Danh mục bảng giá, Danh mục blog/tuyển dụng
Trang động (Dynamic page): Chi tiết sản phẩm/dịch vụ, Chi tiết dự án, Chi tiết bảng giá, Chi tiết blog/tuyển dụng, Trang tùy chỉnh
Công cụ hỗ trợ tối ưu SEO: Công cụ tối ưu title, Công cụ tối ưu meta description, Công cụ tối ưu url, Công cụ tối ưu thuộc tính alt, heading tag (h1, h2, h3....), Công cụ đo thang điểm SEO
Chức năng trên giao diện: Xem trang, tìm kiếm, Gửi thư liên hệ, Comment (bình luận), Chat (Messenger)
Gửi thông báo khi có tương tác: Hệ thống gửi thông báo về thiết bị của người quản lý web ngay sau khi khách hàng gửi thư liên hệ, comment, chat (messenger)
Hỗ trợ HTTPS:
Hỗ trợ đăng nội dung ban đầu: Trang chủ, giới thiệu & liên hệ
Bàn giao source code (Source thành phẩm):
Thời hạn bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật: 2 năm
Khuyến mãi - Quà tặng:
 • Tặng key SSL khi đăng ký sử dụng dịch vụ hosting
 • Tặng gói hosting 1GB thời hạn 6 tháng hoặc giảm 20% phí hosting năm đầu tiên
Cloudtek không đưa bất cứ thông tin quảng cáo nào của chúng tôi lên khu vực nội dung chính của website mà chúng tôi đã bàn giao cho quý khách (bao gồm cả header, footer...). Chỉ khi bạn truy cập vào 1 trang bị lỗi (500) hoặc không tồn tại (404), lúc đó thông tin copyright (về nền tảng web cùng công ty phát triển) mới xuất hiện, chứa các hướng dẫn để bạn trở lại trang trước đó.
Web doanh nghiệp
Web BÁN HÀNG
Phí lập trình & thiết kế (VND):

8.500.000

Liên hệ

Giao diện:
Theo mô tả từ khách hàng, bản vẽ phác thảo (file psd, sketch, bản vẽ giấy)

CMS/Quản trị: WebExpress Admin.
Tham khảo tính năng nổi bật

Hỗ trợ chỉnh sửa giao diện (áp dụng cho hình thức thiết kế website theo mẫu có sẵn)
 • Thay đổi tone màu text (miễn phí)
 • Thay đổi màu nền hoặc hình nền background (miễn phí)
 • Thay đổi bố cục layout ở mức độ đơn giản (miễn phí)
 • Thay đổi bố cục giao diện ở mức độ phức tạp (có phí)
 • Bổ sung các thành phần giao diện ngoài mẫu giao diện gốc đã chọn (có phí)

Note: Các chi chi phí phát sinh (nếu có này) sẽ được gửi kèm trong bản báo giá sau khi hoàn tất quá trình tư vấn.

Responsive/Tương thích Tablet & mobile:
Trang tĩnh (Static page): Trang chủ, Giới thiệu, Liên hệ, Danh mục sản phẩm, Danh mục blog/tuyển dụng, Giỏ hàng & đặt hàng, Đăng nhập & thông tin tài khoản, lịch sử đặt hàng
Trang động (Dynamic page): Chi tiết sản phẩm, Chi tiết blog/tuyển dụng, Trang tùy chỉnh
Công cụ hỗ trợ tối ưu SEO: Công cụ tối ưu title, Công cụ tối ưu meta description, Công cụ tối ưu url, Công cụ tối ưu thuộc tính alt, heading tag (h1, h2, h3....), Công cụ đo thang điểm SEO
Chức năng trên giao diện: Xem trang, tìm kiếm, Đặt hàng, Tạo tài khoản, xem lịch sử đặt hàng, Gửi thư liên hệ, Comment (bình luận), Chat (messenger)
Gửi thông báo khi có tương tác: Hệ thống gửi thông báo về thiết bị của người quản lý web ngay sau khi khách hàng đặt hàng, gửi thư liên hệ, comment, chat (messenger)
Hỗ trợ HTTPS:
Hỗ trợ đăng nội dung ban đầu: Trang chủ, giới thiệu & liên hệ
Bàn giao source code (Source thành phẩm):
Thời hạn bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật: 2 năm
Khuyến mãi - Quà tặng:
 • Tặng key SSL khi đăng ký sử dụng dịch vụ hosting
 • Tặng gói hosting 1GB thời hạn 6 tháng hoặc giảm 20% phí hosting năm đầu tiên
Cloudtek không đưa bất cứ thông tin quảng cáo nào của chúng tôi lên khu vực nội dung chính của website mà chúng tôi đã bàn giao cho quý khách (bao gồm cả header, footer...). Chỉ khi bạn truy cập vào 1 trang bị lỗi (500) hoặc không tồn tại (404), lúc đó thông tin copyright (về nền tảng web cùng công ty phát triển) mới xuất hiện, chứa các hướng dẫn để bạn trở lại trang trước đó.
Web doanh nghiệp
Web LANDING PAGE
Phí lập trình & thiết kế (VND):

4.500.000

Liên hệ

Giao diện:
Theo mô tả từ khách hàng, bản vẽ phác thảo (file psd, sketch, bản vẽ giấy)

CMS/Quản trị: WebExpress Admin.
Tham khảo tính năng nổi bật

Hỗ trợ chỉnh sửa giao diện (áp dụng cho hình thức thiết kế website theo mẫu có sẵn)
 • Thay đổi tone màu text (miễn phí)
 • Thay đổi màu nền hoặc hình nền background (miễn phí)
 • Thay đổi bố cục layout ở mức độ đơn giản (miễn phí)
 • Thay đổi bố cục giao diện ở mức độ phức tạp (có phí)
 • Bổ sung các thành phần giao diện ngoài mẫu giao diện gốc đã chọn (có phí)

Note: Các chi chi phí phát sinh (nếu có này) sẽ được gửi kèm trong bản báo giá sau khi hoàn tất quá trình tư vấn.

Responsive/Tương thích Tablet & mobile:
Trang tĩnh (Static page): Trang chủ, Liên hệ, Danh mục blog - tin tức
Trang động (Dynamic page): Chi tiết blog - tin tức, Chi tiết dự án - portfolio
Công cụ hỗ trợ tối ưu SEO: Công cụ tối ưu title, Công cụ tối ưu meta description, Công cụ tối ưu url, Công cụ tối ưu thuộc tính alt, heading tag (h1, h2, h3....), Công cụ đo thang điểm SEO
Chức năng trên giao diện: Xem trang, tìm kiếm, Gửi thư liên hệ, Comment (bình luận), Chat (Messenger)
Gửi thông báo khi có tương tác: Hệ thống gửi thông báo về thiết bị của người quản lý web ngay sau khi khách hàng gửi thư liên hệ, comment, chat (messenger)
Hỗ trợ HTTPS:
Hỗ trợ đăng nội dung ban đầu: Trang chủ, giới thiệu & liên hệ
Bàn giao source code (Source thành phẩm):
Thời hạn bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật: 2 năm
Khuyến mãi - Quà tặng:
 • Tặng key SSL khi đăng ký sử dụng dịch vụ hosting
 • Tặng gói hosting 1GB thời hạn 6 tháng hoặc giảm 20% phí hosting năm đầu tiên
Cloudtek không đưa bất cứ thông tin quảng cáo nào của chúng tôi lên khu vực nội dung chính của website mà chúng tôi đã bàn giao cho quý khách (bao gồm cả header, footer...). Chỉ khi bạn truy cập vào 1 trang bị lỗi (500) hoặc không tồn tại (404), lúc đó thông tin copyright (về nền tảng web cùng công ty phát triển) mới xuất hiện, chứa các hướng dẫn để bạn trở lại trang trước đó.
Web doanh nghiệp
Web DOANH NGHIỆP kết hợp BÁN HÀNG
Phí lập trình & thiết kế (VND):

11.500.000

Liên hệ

Giao diện:
Theo mô tả từ khách hàng, bản vẽ phác thảo (file psd, sketch, bản vẽ giấy)

CMS/Quản trị: WebExpress Admin.
Tham khảo tính năng nổi bật

Hỗ trợ chỉnh sửa giao diện (áp dụng cho hình thức thiết kế website theo mẫu có sẵn)
 • Thay đổi tone màu text (miễn phí)
 • Thay đổi màu nền hoặc hình nền background (miễn phí)
 • Thay đổi bố cục layout ở mức độ đơn giản (miễn phí)
 • Thay đổi bố cục giao diện ở mức độ phức tạp (có phí)
 • Bổ sung các thành phần giao diện ngoài mẫu giao diện gốc đã chọn (có phí)

Note: Các chi chi phí phát sinh (nếu có này) sẽ được gửi kèm trong bản báo giá sau khi hoàn tất quá trình tư vấn.

Responsive/Tương thích Tablet & mobile:
Trang tĩnh (Static page): Trang chủ, Giới thiệu, Liên hệ, Danh mục sản phẩm (Bán hàng), Danh mục sản phẩm/dịch vụ (Giới thiệu), Danh mục dự án, Danh mục bảng giá, Danh mục blog/tuyển dụng, Giỏ hàng & đặt hàng, Đăng nhập & thông tin tài khoản, lịch sử đặt hàng
Trang động (Dynamic page): Chi tiết sản phẩm (bán hàng), Chi tiết sản phẩm/dịch vụ (Giới thiệu), Chi tiết dự án, Chi tiết bảng giá, Chi tiết blog/tuyển dụng, Trang tùy chỉnh
Công cụ hỗ trợ tối ưu SEO: Công cụ tối ưu title, Công cụ tối ưu meta description, Công cụ tối ưu url, Công cụ tối ưu thuộc tính alt, heading tag (h1, h2, h3....), Công cụ đo thang điểm SEO
Chức năng trên giao diện: Xem trang, tìm kiếm, Đặt hàng, Tạo tài khoản, xem lịch sử đặt hàng, Gửi thư liên hệ, Comment (bình luận), Chat (messenger)
Gửi thông báo khi có tương tác: Hệ thống gửi thông báo về thiết bị của người quản lý web ngay sau khi khách hàng đặt hàng, gửi thư liên hệ, comment, chat (messenger)
Hỗ trợ HTTPS:
Hỗ trợ đăng nội dung ban đầu: Trang chủ, giới thiệu & liên hệ
Bàn giao source code (Source thành phẩm):
Thời hạn bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật: 2 năm
Khuyến mãi - Quà tặng:
 • Tặng key SSL khi đăng ký sử dụng dịch vụ hosting
 • Tặng gói hosting 1GB thời hạn 6 tháng hoặc giảm 20% phí hosting năm đầu tiên
Cloudtek không đưa bất cứ thông tin quảng cáo nào của chúng tôi lên khu vực nội dung chính của website mà chúng tôi đã bàn giao cho quý khách (bao gồm cả header, footer...). Chỉ khi bạn truy cập vào 1 trang bị lỗi (500) hoặc không tồn tại (404), lúc đó thông tin copyright (về nền tảng web cùng công ty phát triển) mới xuất hiện, chứa các hướng dẫn để bạn trở lại trang trước đó.

Dự án tiêu biểu

Các dự án website nền tảng WebExpress mà chúng tôi đã thực hiện

Khách hàng & đối tác tiêu biểu

ĐỪNG NGẦN NGẠI ĐỂ LẠI THÔNG TIN!

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc của bạn.
Hỗ trợ tư vấn

Liên hệ

Bạn cần được tư vấn? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đã gửi thông tin thành công, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!