Các phân hệ chính trong CMS nền tảng WebExpress

Phân hệ là gì?

Trong CMS, khái niệm Phân hệ ám chỉ một tập hợp các công cụ và chức năng nhằm phục vụ một mục đích nhất định.

Ví dụ: phân hệ Sản phẩm (bán hàng) tập hợp các công cụ giúp người quản trị website quản lý (tạo mới, chỉnh sửa, xóa...) các sản phẩm bán hàng có trong website,.

Các phân hệ chính của CMS thuộc nền tảng WebExpress

Dưới đây là bảng danh sách các phân hệ chính của CMS thuộc nền tảng WebExpress:

Biểu tượng Nhóm phân hệ/phân hệ Phân nhánh (Loại website) hỗ trợ phân hệ
Bảng điều khiển Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Quản lý Giao diện Thiết lập giao diện Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Banner quảng cáo
(Tùy thuộc mẫu giao diện mà có hoặc không có sự xuất hiện của phân hệ Banner quảng cáo)
Cài đặt Cấu hình tổng quát Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Embed post
Embed code
Redirect
Sitemap
Robots.txt
Chặn IP
Quản lý Trang Trang tĩnh Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Trang tùy chỉnh Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website tin tức
Quản lý Kinh doanh (bán hàng) Danh mục sản phẩm (bán hàng) Website bán hàng Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng
Sản phẩm (bán hàng)
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Loại thuộc tính
Thuộc tính
Quản lý Kinh doanh (giới thiệu) Danh mục sản phẩm (giới thiệu) Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng
Sản phẩm (giới thiệu)
Bảng giá
Danh mục dự án tiêu biểu
Dự án tiêu biểu
Quản lý Blog - Tuyển dụng Danh mục Blog Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Bài viết Blog
Tin tuyển dụng Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng  Website tin tức
Quản lý Đơn đặt hàng Website bán hàng Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng
Quản lý Thư liên hệ Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Quản lý Comment (Bình luận) Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Quản lý Đánh giá Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website tin tức
Quản lý File (Ảnh, Video, Tài liệu...) Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Quản lý Tag Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Quản lý Web Push Notification Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Admin Lịch sử hoạt động Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Khôi phục dữ liệu
User
Hỗ trợ Hướng dẫn sử dụng Website bán hàng Website doanh nghiệp Website doanh nghiệp kết hợp bán hàng Website landing page Website tin tức
Thông tin phiên bản WebExpress
Bảo hành
Liên hệ

Tổng lượt bình luận: - Tổng lượt trả lời:


Đã bình luận vào lúc

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

0 đánh giá
1
0 đánh giá
2
0 đánh giá
3
0 đánh giá
4
0 đánh giá
5
0 đánh giá
Chọn mức đánh giá của bạn:
Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung đánh giá của bạn
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn đăng nhập CMS nền tảng WebExpress

Hướng dẫn cách thức đăng nhập CMS (Quản trị website) nền tảng WebExpress

CMS là gì? Những nét đặc trưng của CMS nền tảng WebExpress

CMS là gì? CMS có chức năng gì? Vì sao website cần một hệ thống CMS? Những nét đặc trưng của CMS nền tảng WebExpress

Bảng điểu khiển (Dashboard)

Làm quen với giao diện bảng điều khiển CMS nền tảng WebExpress